Prövningar VT 2018

Prövningsperiod sker under april månad.

Sista anmälnings- och betalningsdag är 2018-03-23

Anmälan till prövning ska vara inlämnad till

Allévux/Studievägledare
694 80 HALLSBERG

Kostnad 500 kr per kurs som man prövar. Har du betyget F i den kurs du ska pröva är prövningen kostnadsfri.

Obs! Vi erbjuder endast prövningar i kurser som vi bedriver i egen regi.

För ytterligare information och för beställning av anmälningsblankett är du välkommen att kontakta våra studievägledare Katalin Edström och Kerstin Berg på tfn 070-589 81 35 eller via e-post till:
mailto:vux.vagledning@sydnarkeutbildningar.se

Hämta anmälan till prövning här>>PDF

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se