Prövningar SFI HT 2017

Om du saknar betyg i någon av kurserna på SFI har du möjlighet att göra en prövning. På SFI Allevux erbjuder vi prövningar i B, C och D kurser.

Nu kan du anmäla dig till prövningar inom sfi. Prövningstillfällen - 6/3, 11/3 och 12/3 (sista ansökningsdatum - 22/2). För mer information kontakta SFI Allévux, 070 - 406 95 77länk till annan webbplats.

För att få mer information om prövningar kontakta SFI Allevux, Östra Storgatan, 13 eller ring på: 070 – 406 95 77.
Anmälan till prövningar görs till Oxana Källebring.

Om Prövningar SFI
Om du saknar betyg i någon av kurserna på SFI har du möjlighet att göra en prövning. Prövning innebär bedömning av kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kursen. En person kan göra en prövning vid flera tillfällen i en och samma kurs. Vid prövning sätts betyg från A-F och betygskriterierna är uppsatta utifrån kunskapskraven i respektive kurs.

Syftet med prövningar är att få betyg i kursen utan att vara antagen på SFI. Om du tidigare har fått betyg i en kurs men inte blev godkänd har du rätt att pröva dina kunskaper genom att genomgå en prövning. Du kan även göra en prövning om du aldrig har läst på SFI.
Vi erbjuder två prövningstillfällen per termin i B, C och D kurser.

Inför en prövning
För att få mer information om prövningar kontakta SFI Allevux, Östra Storgatan, 13 eller ring på: 070 – 406 95 77. Anmälan till prövningar görs till Oxana Källebring.

Kostnad per prövning 250 kr. Pengarna betalas in till BG 5263-4292. Pengarna ska vara oss tillhanda innan prövningsdatum. Pengarna betalas inte tillbaka om du väljer att avbryta prövningen.

Vid inbetalning uppge kod 932, Namn och Efternamn

Du behöver ta med dig din legitimation när du ska göra prövningar.

Hur genomförs en prövning?
Prövning avser hela kursen och består därför av flera moment. För att vi ska kunna göra en allsidig bedömning av dina kunskaper i kursen kommer du göra muntliga och skriftliga uppgifter, läsförståelse och hörförståelse. Efter det görs Nationellt Prov som består av Läsa, Höra, Tala och Skriva. Om du har gjort Nationellt Prov de senaste sex månader får du inte göra en prövning.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se