Kontakt

Rektor Allévux

Lena Hansson
Tfn: 072 - 520 18 00
E-post: lena.hansson@allevux.se

Studievägledare

Katalin Edström
Vessi Claesson
Erik Englund (fr o m 5/11)

Telefontid:
Måndag - torsdag: 08.00 - 09.30
Fredag: 08.00 - 12.00

Gemensam Tfn: 070-589 81 35

Studievägledarna har E-postadress:
vux.vagledning@allevux.se

Administration

Skoladministratör
Suada Mesic
Tfn: 070-813 69 77
E-post: suada.mesic@sydnarkeutbildningar.se

Skolsekreterare

Amie Blomér
Tfn: 070-283 64 33
E-post: amie.blomer@sydnarkeutbildningar.se

Personal

Sonja Adolfsson
Projektanställd i ESF-projektet Fler undersköterskor
Vård och omsorg
Tfn: 0708-13 75 88
E-post: sonja.adolfsson@allevux.se

Britt-Sophie Andersson
Vikarierande lärare inom vård- och omsorgsutbildningen
Tfn: 0702 53 66 16
E-post: brittsophie.andersson@allevux.se

Ann-Christine Asklöf
Lärare Särvux/Allevux
Tfn: 070-175 31 30
E-post: ann-christine.asklof@allevux.se

Manaz Bardeh
Lärare SFI
Tfn: 070-262 82 23
E-post: manaz.bardeh@allevux.se

Charlotta Beckelin
Lärare SFI Laxå
Tfn: 070-238 25 08
E-post: charlotta.beckelin@allevux.se

Margareta Brandrup-Wognsen
Lärare SFI
E-post: margareta.brandrup-wognsen@allevux.se

Anna Bjering
Lärare SFI
Tfn: 070 205 93 80
E-post: anna.bjering@allevux.se

Katarina Bäckström
Lärare SFI
Tn: 070 205 93 80
E-post:katarina.backstrom@allevux.se

Anita Carlsson
Lärare svenska, svenska som andra språk
Tfn: 072 240 19 66
E-post: anita.carlsson@allevux.se

Birgitta Crutebo
Lärare SFI
Tfn: 070-218 14 80
E-post: birgitta.crutebo@allevux.se

Victor Edholm
Lärare SFI, tjänstledig t o m 31/12-18
Tfn: 070 915 41 55
E-post: victor.edholm@allevux.se

Beatrice Eklind
Lärare SFI Hallsberg
Tfn: 072 238 25 08
E-post: beatrice.eklind@allevux.se

Karin Elofsson
Lärare SFI Hallsberg, fr o m augusti
E-post: karin.elofsson@allevux.se

Ann-Charlotte Hannerz Simå
Lärare SFI Laxå
Tfn: 070 218 14 80
E-post: ann-charlotte.hannerz.sima@allevux.se

Kristina Henriksson
Lärare engelska, historia
Tfn: 072 240 19 66
E-post: kristina.henriksson@allevux.se

Anders Holm
Lärare datorkurser, handledare Lärcentrum Askersund och Hallsberg
Tfn: 070-269 33 43
E-post: anders.holm@allevux.se

Jwan Jawid
Lärare SFI
Tfn: 070-915 41 55
E-post: jwan.jawid@allevux.se

Anna Johansson
Lärare i vård och omsorg
Tfn: 070 - 406 16 63
E-post: anna.johansson@allevux.se

Fatima Johnsson
Lärare vård- och omsorgsutbildningen, validering ESF-projektet Fler undersköterskor
Tfn: 070-821 22 66
E-post: fatima.johnsson@allevux.se

Birgitta Karlsson
Lärare Svenska som andraspråk, grund, kvällstid
E-post: birgitta.karlsson@allevux.se

Elisabeth Klippel-Berglöf
Lärare SFI Hallsberg
Tfn: 070 929 55 89
E-post: elisabeth.klippel.berglof@alleskolan.eu

Oxana Källebring
Lärare SFI
Tfn: 070-406 95 77
E-post: oxana.kallebring@allevux.se

Siw Larsson
Samordnare/Lärare i vård och omsorg, Projektledare i ESF-projektet Fler undersköterskor
Mobiltfn: 0705-87 86 06
E-post: siw.larsson@allevux.se

Nissim Levi
Lärare matematik
Handledare Lärcentrum Laxå.
Tfn: 070-614 57 00
E-post: nissim.levi@allevux.se

Peter Lindström
Lärare Samhällskunskap
E-post: peter.lindstrom@alleskolan.eu

Maria Löfstedt
Lärare vård- och omsorgsutbildningen
Tfn: 070-323 42 35
E-post: maria.lofstedt@allevux.se

Sebastian Molitor
Lärare SFI
Tfn: 0700 929 55 89
E-post: sebastian.molitor@allevux.se

Kristin Mousa
Lärare SFI Hallsberg
Tfn: 070-915 41 55
E-post: kristin.mousa@allevux.se

Helen Nordendorph Hagström
Lärare SFI Laxå
Tfn: 070 205 93 80
E-post: helen.nordendorph.hagstrom@allevux.se

Jonas Pettersson
Lärare vård- och omsorgsutbildningen
E-post: jonas.pettersson@allevux.se

Malin Pettersson
Lärare, företagsekonomi
Tfn: 070-270 17 58
E-post: malin.pettersson@allevux.se

Anna Stelin
Lärare engelska
Lärcentrum
Tfn 070-204 28 41
E-post: anna.stelin@allevux.se

Erika Ståhl
Lärare svenska, sv. som andra språk, datorkunskap
Tfn: 0582-68 53 02
E-post: erika.stahl@allevux.se
Göran Wall
Lärare SFI Laxå
Tfn: 070 929 55 89
E-post: goran.wall@allevux.se

Helén Wallin (Tjänstledig)
Lärare i vård och omsorg
Tfn: 070-406 16 63
E-post: helen.wallin@allevux.se

Shirlay Vaara
SFI lärare Hallsberg
Tfn: 070 929 55 89
E-post: shirlay.vaara@allevux.se

Maria Värn
Lärare naturkunskap
E-post: maria.varn@alleskolan.eu

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se