Lärcentrum och studievägledning i Askersund

Lärcentrum i Askersund finns nu på andra våningen i nya Sjöängen.

Ingången är samma som biblioteket och turistbyrån.

Våra studievägledare kan ge dig mer information både om studiemöjligheterna inom Allévux samt om olika utbildningsmöjligheter i stort. De kan erbjuda dig stöd i din studieplanering så att du på ett bra sätt kan finna de kurser och studieformer som passar dig och dina behov.

På Lärcentrum finns även Särskild utbildning för vuxna, utbildning för personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

För mer information kontakta:

Lärcentrahandledare Anders Holm

Kontakt

Rektor
Lena Hansson
072-520 18 00
E-postadress:
lena.hansson@allevux.se


Telefontid Studievägledare

Måndag - torsdag
08.00 - 09.30
Fredag 08.00 - 12.00

Katalin Edström
070-589 81 35
E-postadress:
katalin.edstrom@allevux.se

Lärcentrumhandledare

Anders Holm
070 269 33 43
E-postadress:
anders.holm@allevux.se

Postadress:
Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux
Box 20
694 21 Hallsberg

Besöksadress:
Sjöängen
Drottning Kristinas väg 2
696 30 Askersund


Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se