Grundläggande vuxenutbildning åk 7-9

Ämne

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Datorkunskap, orienteringskurs
 • Samhällskunskap/Samhällsorientering
 • Svenska som andra språk

Studietakt

Undervisningen är vanligtvis fördelad på två terminer. Det finns dock möjligheter för dig att förkorta alternativt förlänga din studietid utifrån behov/förkunskaper.

Kursstarter

Vi tillämpar kontinuerlig intagning vilket innebär att studier kan påbörjas vid olika tidpunkter under pågående termin. Vårt mål är att så långt som möjligt tillfredsställa dina studiebehov.

Du kan också inom ramen för olika orienteringskurser, påbörja studier, känna dig för och kartlägga dina kunskaper.

Utbildningen är till för dig som...

 • saknar fullständig grundskoleutbildning
 • vill känna dig för innan du tar steget till gymnasiala studier inom vuxenutbildningen
 • saknar grundskoleutbildning i någon av ovanstående kurser. Studierna kan då kombineras med studier på gymnasienivå.

Inträdeskrav

Inga.

Svenska som andra språk riktar sig till studerande med annat modersmål än svenska. Studierna startar på en nivå som förutsätter SFI-betyg på D-nivå eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

För information om studiestödspoäng kontakta studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildningen.

Du får låna böcker när du läser kurser på grundläggande nivå.

Ansökan

Elev är behörigfrån och med andra kalenderhalvåret det år som han eller hon fyller 20 år eller har avslutat ett nationellt program.

Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper.

Vi tillämpar kontinuerlig antagning. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas i den ordning de kommit in.

Reservplacering tillämpas.

Din ansökan sänder du till

Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux Lärcentrum
Box 20
694 21 HALLSBERG

Till ansökan bifogas

 • Personbevis
 • Tidigare betyg

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se