Gymnasial vuxenutbildning

Utbildningen är till för Dig som...

  • Vill skaffa Dig hel eller delar av gymnasieutbildning.
  • Vill komplettera Ditt gymnasiebetyg.

Krav på förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundskolans åk 9.

Du måste ha fyllt 20 år eller avslutat ett nationellt program eller motsvarande.

För att söka en fortsättningskurs bör du ha läst föregående kurs. Bifoga gärna betyg eller motsvarande.

Du skall även bifoga betyg/intyg beträffande tidigare utbildning/arbetslivserfarenhet.

Kursstarter

För många kurser gäller att utbildningen kan börja under terminens lopp.

Avvikande datum kan förekomma för distans/flex.

Blir du intresserad av studier vid en senare tidpunkt kontakta oss. Så långt som möjligt tar vi, i samarbete med övriga vuxenutbildningsenheter, emot studerande kontinuerligt under läsåret.

Ansökningskod

Ämne och kursnivå.

För heltidsstudier krävs 400 studiepoäng/20 veckor under vårterminen.

Ansökan

Elev är behörigfrån och med andra kalenderhalvåret det år som han eller hon fyller 20 år eller har avslutat ett nationellt program.

Bifoga personbevis samt kopior på betyg och intyg som visar dina förkunskaper.

Vi tillämpar kontinuerlig antagning. Ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång behandlas i den ordning de kommit in.

Reservplacering tillämpas.

Din ansökan sänder du till

Sydnärkes Utbildningsförbund
Allévux Lärcentrum
Box 20
694 21 HALLSBERG

Till ansökan bifogas

  • Personbevis
  • Tidigare betyg

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se