Allévux erbjuder en lärlingsutbildning inom Mark och anläggning.

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats?
Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.

En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en utbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats.

Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.

Vem kan ansöka om lärlingsutbildning?
Du kan söka en lärlingsutbildning om du:
- är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år)
- har godkänt betyg i grundläggande svenska och matematik

Kursen är CSN-berättigande.

Intresserad och vill veta mer? Kontakta någon av våra studievägledare för mer information:
vux.vagledning@allevux.se

Se kursupplägget i länken härPDF.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se