Akutsjukvård, 200p

Kurs: Akutsjukvård, 200 poäng,

SCHEMA VT: 2019

9 januari kl: 8.30-15.00 Upptakt (OBLIGATORISK)
10 januari kl: 8.30-15.00
16 januari kl: 8.30-15.00 (Skrivning kl.8.30-10.30 Kapitel:11) (OBLIGATORISK)
17 januari kl: 8.30-15.00
22 januari kl: 8.30-15.00 (OBLIGATORISK)
23 januari kl: 8.30-16.30, Metodövning, Hus: E, KTC (OBLIGATORISK)
24 januari kl: 8.30-15.00
28 januari kl. 13.00-15.00 Handledarträff, USÖ (OBLIGATORISK)
29 januari kl: 8.30-15.00
30 januari kl: 8.30-15.00 (Skrivning kl. 8.30-10.30 kapitel.3) (OBLIGATORISK)
31 januari kl: 8.30-15.00

APL: veckorna 6-10

11 mars Kl: 8.30-15.00, Återsamling samt muntligredovisning av APL-uppgifter muntligt (OBLIGATORISK)

Kurslitteratur:

Akutsjukvård, A-L Stenlund,Gleerups, 2016, ISBN: 9789140690470

OBS! MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR AV SCHEMAT! Det kommer läggas in studiebesök på USÖ har ännu inte fått svar när det kan bli. DETTA STUDIEBESÖK ÄR EN HELDAG OCH KOMMER VARA OBLIGATORISKT)

Kursansvarig lärare: Maria Löfstedt, maria.lofstedt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se