Hälsopedagogik, 100 p

Lektioner:

Fredag 1/2
8.30-15.00 (13.00-15.00 studieteknik), obligatoriskt
Måndag 11/2
8.30-15.00
Torsdag 21/2
8.30-15.00
Torsdag 28/2
8.30-15.00, obligatoriskt

(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:

Anna Johansson, 070-406 16 63, anna.johansson@allevux.se

Kurslitteratur:
Hälsopedagogik
Anna-Karin Axelsson
Sanoma utbildning AB
ISBN: 978-91-523-3117-0

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se