Hälsopedagogik, 100 p


Lektioner:

 

Tisdag 25/9

8.30-15.00, obligatoriskt

Torsdag 27/9

8.30-15.00

Tisdag 2/10

8.30-15.00

Tisdag 9/10

8.30-15.00, obligatoriskt

(obs! med reservation för ändringar)Kursansvarig lärare:

Jonas Pettersson, 070-5886019, jonas.pettersson@allevux.se

Kurslitteratur:
Hälsopedagogik
Anna-Karin Axelsson
Sanoma utbildning AB
ISBN: 978-91-523-3117-0

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se