Medicin 1, 150p HT 18

4/10 kl: 08.30-15.00 (Upptakt obligatorisk)

5/10 kl: 08.30-15.00

9/10 kl: 08.30-15.00

11/10 kl: 08.30-15.00 (Obligatorisk, skrivning)

16/10 kl: 08.30-15.00

18/10 kl: 08.30-15.00

22/11 kl: 08.30-15.00

29/11 kl: 08.30-12.00

30/11 kl: 08.30-15.00 (HLR Obligatoriskt)

7/12 kl: 08.30-15.00 (Obligatorisk, skrivning)

OBS! Reservation för eventuella ändringar!

Kurslitteratur: Medicin 1 och 2 Elsie Setterberg , Liber, 2011, ISBN: 9789147103546

Ansvarig lärare för kursen: Maria Löfstedt

maria.lofstedt@allevux.se

Mobil:070-323 42 35

Lärare: Anna Johansson

anna.johansson@allevux.se

070-406 16 63

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se