Medicin 1, 150p VT 19

Kurs: Medicin 1, 150 poäng

11 april kl. 8.30-15.00, Upptakt (Obligatoriskt)

12 april april kl. 8.30-15.00

24 april kl. 8.30-15.00

26 april kl. 8.30-15.00 Skrivning(Obligatorisk)

3 maj kl. 8.30-15.00

6 maj kl. 8.30-15.00

14 maj kl. 8.30-15.00

21 maj kl. 8.30-15.00 Skrivning(Obligatorisk)

28 maj kl. 8.30-15.00 HLR (Obligatiriskt)

OBS! Reservation för ändringar av schemat!

Kurslitteratur: Medicin 1 och 2 , E. Setterberg, 2011,

ISBN: 978-91-47-10354-6

Lärare (Kursansvarig): Maria Löfstedt, maria.lofstetdt@allevux.se , Mobil: 070-323 42 35

Lärare Jonas Pettersson: jonas.pettersson@allevux.se, Mobil: 070-588 60 19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se