Medicin 2, 100 p, HT-18

31/10 kl: 8.30-15.00 Upptakt (Obligatorisk)

6/11 kl: 8.30-15.00

13/11 kl: 8.30-15.00

21/11 kl: 8.30-15.00

27/11 kl: 8.30-15.00

OBS! Reservation för eventuella ändringar!

Kursmaterial: Anvisningar till länkar kommer att finnas i studiehandledningen samt upptryckt material kommer att kunna köpas vid kursstart.

Lärare: Maria Löfstedt

maria.lofstedt@allevux.se

Mobil:070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se