Palliativ vård, 100p, Ht-18

Grupp: 1

3/10 kl: 8.30-15.00 Upptakt (Obligatoriskt)

10/10 kl: 8.30-15.00

17/10 kl: 8.30-15.00 (Obligatoriskt)

24/10 kl: 8.30-15.00 (Obligatoriskt)

7/11 kl: 8.30-15.00 (Obligatoriskt)

OBS! Reservation för eventuella ändringar!

Kurslitteratur:

Palliativ vård, Maria Bengtssonlänk till annan webbplats, Ulla Lundströmlänk till annan webbplats, 2015

Gleerups förlag, ISBN: 9789140689870

Lärare: Maria Löfstedt

maria.lofstedt@allevux.se

Mobil:070-323 42 35

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se