Psykiatri 1 100 p

Lektioner:

Fredag 31/8 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro)

Måndag 3/9 8.30-15.00

Fredag 7/9 8.30-15.00

Torsdag 13/9 8.30-15.15 obs! obligatorisk närvaro kl 14.00-15.15

Måndag 17/9 8.30-15.00

Kursansvarig: Anna Högfeldt, 070-2536616

anna.hogfeldt@allevux.se

Litteratur:

Psykiatri 1

Susanne Niemi

Gleerups utbildning AB

ISBN: 978-91-40-68161-4

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se