Psykiatri 2, 200 p

Psykiatri 2, T4

Startdatum: 2019-01-09

Lektioner:

Onsdag 9/1 kl. 08:30 – 15:00 OBLIGATORISK
Fredag 11/1 kl. 08:30 – 15:00
Onsdag 16/1 kl. 08:30 – 15:00
Tisdag 22/1 kl. 08:30 – 15:00 OBLIGATORISK
Onsdag 23/1 kl. 08:30 – 15:00 OBLIGATORISK
Fredag 25/1 kl. 08.30 – 15:00
Tisdag 29/1 kl. 08.30 – 15:00
Fredag 1/2 kl. 08:30 – 15:00 OBLIGATORISK
Måndag 11/3 kl. 10.00 – 15.00 OBLIGATORISK

APL v. 6 – 10

Med reservation för ändringar

Kursansvarig:

Britt-Sophie Andersson
Telefon: 070-253 66 16
E – post: brittsophie.andersson@allevux.se

Litteratur:

Psykiatri 2
Sanoma Utbildning
Inger Andersson-Höglund,
Britt Hedman-Ahlström
ISBN: 978-91-52-31641-2

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se