Samhällsbaserad psykiatri, 100 p


Lektioner:
Fredag 5/10 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro)
Fredag 12/10 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro fm)
Torsdag 18/10 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro 13-15)
Torsdag 25/10 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro fm)
Torsdag 8/11 8.30-12.30 (obligatorisk salstenta)
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig: Anna Högfeldt, 070-2536616
anna.hogfeldt@allevux.se

Litteratur:

Samhällsbaserad psykiatri
Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström
Sanoma Utbildning
ISBN: 978-91-523-1516-3

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se