Specialpedagogik 2, 100 p


Lektioner:
Fredag 16/11 8.30-15.00 (obligatorisk närvaro)
Fredag 23/11 8.30-15.00
Fredag 30/11 8.30-15.00
Fredag 7/12 8.30-15.00
(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig: Anna Högfeldt, 070-2536616
anna.hogfeldt@allevux.se

Litteratur:

Specialpedagogik 2
Monica Johansson
Liber AB
ISBN: 978-91-47-10832-9

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se