Vård och omsorgsarbete 1, 200 p


Lektioner:

 

Tisdag 28/8

8.30-15.00, obligatoriskt

Torsdag 30/8

8.30-15.00, obligatoriskt

Tisdag 4/9

8.30-15.00

Onsdag 5/9

8.30-15.00

Tisdag 11/9

8.30-15.00 Metod i KTC hus E, obligatoriskt (se gruppindelning)

Onsdag 12/9

8.30-16.30, obligatoriskt

Fredag 14/9

8.30-15.00 Metod i KTC hus E, obligatoriskt (se gruppindelning)

Tisdag 18/9

8.30-15.00 Metod i KTC hus E, obligatoriskt (se gruppindelning)

Onsdag 19/9

8.30-15.00

Fredag 21/9

8.30-15 .00

Tisdag 25/9

8.30-15.00

Onsdag 26/9

8.30-15.00, obligatoriskt

APL:

veckorna 43-46

Tisdag 20/11

8:30-15.00, obligatoriskt

(Obs! med reservation för ändringar)Kursansvarig lärare: Anna Johansson, 070-4061663, anna.johansson@allevux.se

Lärare: Maria Berg Löfstedt, 070-3234235, maria.lofstedt@allevux.se

Lärare: Jonas Pettersson, 070-5886019, jonas.pettersson@allevux.se

Kurslitteratur:
Vård- och omsorgsarbete 1
Gleerups utbildning AB
Maria Christidis
ISBN: 978-91-40-68212-3

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se