Vård och omsorgsarbete 1, 200 p

Lektioner:

Torsdag 17/1
8.30-15.00 (13.00-15.00: studieteknik), obligatoriskt
Tisdag 22/1
8.30-15.00, obligatoriskt
Fredag 25/1
8.30-15.00 (13.00-15.00: studieteknik), obligatoriskt
Tisdag 29/1
8.30-15.00, obligatoriskt
Tisdag 5/2
8.30-15.00
Onsdag 6/2
8.30-16.00 Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Fredag 8/2
8.30-16.00 Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Onsdag 13/2
8.30-15.00, obligatoriskt
Tisdag 19/2
8.30-15.00
Onsdag 20/2
8.30-16.00 Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Fredag 21/2
8.30-16.00 Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Tisdag 26/2
8.30-15.00
Onsdag 27/2
8.30-16.00, Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Fredag 1/3
8.30-16.00, Metod på KTC, obligatoriskt (obs: gruppindelning)
Tisdag 5/3
8.30-15.00, obligatoriskt

APL:
veckorna 11-14

Tisdag 9/4
8:30-13.00 (studieteknik 11.00-13.00), obligatoriskt
(Obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare: Jonas Pettersson, 070-5886019, jonas.pettersson@allevux.se

Lärare: Anna Johansson, 070-4061663, anna.johansson@allevux.se

Kurslitteratur:
Vård- och omsorgsarbete 1
Gleerups utbildning AB
Maria Christidis
ISBN: 978-91-40-68212-3

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se