Vårdpedagogik och handledning, 100 p


Lektioner:

 

Fredag 12/10

8.30-15.00, obligatoriskt

Tisdag 23/10

8.30-15.00

Onsdag 31/10

8.30-15.00

Fredag 9/11

8.30-15.00

Torsdag 22/11

8.30-16.30, obligatoriskt

(obs! med reservation för ändringar)Kursansvarig lärare:

Anna Johansson, 070-4061663, anna.johansson@allevux.se

Kurslitteratur:
Vårdpedagogik och handledning
Agneta Blohm och Hannu Sparre
Sanoma utbildning AB
ISBN: 978-91-523-1426-5

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se