Du som Arbetar inom äldreomsorgen, psykiatri eller inom funktionshinderområdet

Validering för dig som arbetar inom äldreomsorgen, psykiatrin eller inom funktionshinderområdet (LSS)

Arbetar du inom äldreomsorgen, psykiatrin eller inom funktionshinderområdet (LSS) och har inte den formella utbildningen som undersköterska/motsvarande?

Då erbjuder vi dig som bor i Örebro län att söka till Allévux för att validera dina yrkeskunskaper till en formell yrkesutbildning inom vård-och omsorg.

Till Valdideringsinriktningen inriktningenngeiämnase under terminernas gång

listan för reserplatsantas sökande löpande i mån av plats med start ett par gånger under terminen.

Validering

En person kan oftast mer än vad som är fångat i olika dokument som betyg eller intyg. Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv.

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/validering-av-kunskap-och-kompetens#h-Vadarvalideringlänk till annan webbplats


Förutsättningar för att antas till Valdideringsinriktningen vid Allévux:

Du ska ha erfarenhet inom din yrkesinriktning. Intyg från arbetsgivaren bifogas med ansökan.

Förkunskaper godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk samt matematik från grundskolan. Kopia på betygen bifogas ansökan.

Övrig information:

 • Valideringen riktar sig folkbokförda personer inom hela Örebro län. Du ansöker till Allévux löpande. Vi antar sökande ett par gånger/termin i mån av plats. Kölista med reservplatser finns.
 • Valideringen sker vid Allévux i Hallsberg
 • Du kommer bli kallad till en antagningsintervju med en valideringslärare. Därefter får du ett besked om du är antagen eller om du är satt på kölistan för reservplats.
 • Valideringen genomförs såväl muntligt som skriftligt och med vissa tillfällen i grupp
 • Praktisk validering ingår
 • Individuell studieplanering genomförs tillsammans med lärare
 • Du validerar i din egen takt
 • Kommunikationen mellan lärare och validand sker till stor del via en lärplattform
 • Viss kurslitteratur lånas ut av skolan

Bifoga om möjligt följande intyg med ansökan:

 • Kopior på dina personliga delegeringar
 • Lyftkörkort/intyg om lyftteknikutbildning - max 2 år gammalt

För att erhålla ett diplom om 1500 poäng inom Vård-och omsorgscollege ingår 950 poäng grundkurser inklusive gymnasiearbetet, 300 poäng fördjupningskurser inom din yrkesinriktning samt kurserna Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 poäng samt Samhällskunskap 1a1, 50 poäng.

Om du inte har läst dessa kurser finns möjlighet att läsa till dem via Allévux.

Äldre betyg i gymnasiekurserna Svenska samt Samhällskunskap kan i vissa fall motsvara de nyare betygen.

Ansökningar kan lämnas löpande under terminernas gång

Använd Allévux ansökningsblankett och det är viktigt att du anger att du söker Valdideringsinriktningen inom vård – och omsorg i din ansökan. Blanketten finns att hämta på hemsidan www.allevux.se

Har du frågor kan du kontakta:

Studie-och yrkesvägledare: Katalin Edström: katalin.edstrom@allevux.se

Valideringslärare Fatima Johnsson: fatima.johnsson@allevux.se

Samordnare Siw Larsson: siw.larsson@allevux.se

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se