Vård och omsorgsarbete 2

Kurs: Vård och omsorgsarbete 2, 200 poäng SCHEMA VT: 2019

6 mars kl: 8.30-15.00 Upptakt (Obligatorisk)

8 mars kl: 8.30-15.00

12 mars kl: 8.30-15.00

15 mars kl: 8.30-15.00

19 mars kl.8.30-15.00

20 mars kl: 8.30-15.00 Ergonomi (Obligatorisk)

21 mars kl: 8.30-15.00

22 mars kl: 8.30-15.00 Ergonomi (Obligatorisk)

26 mars kl: 8.30-15.00

27 mars kl: 8.30-16.30 Metodövning, Hus: E, KTC(Obligatorisk)

29 mars kl: 8.30-16.30 Metodövning, Hus: E ,KTC(Obligatorisk)

APL veckorna 14- 17. (Denna APL gäller alla)

OBS! Schemat ovan preliminärt, reservation för förändringar.

En av ovanstående dagar kommer att bli obligatorisk då det kommer att planeras in en skrivning.

Kurslitteratur: Vård och omsorg 2, A-L Stenlund, Gleerups 2018,

ISBN: 9789140695413

Lärare (Kursansvarig): Maria Löfstedt, maria.lofstetdt@allevux.se ,Mobil: 070-323 42 35

Lärare Jonas Pettersson: jonas.pettersson@allevux.se , Mobil: 070-588 60 19

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se