Arbetar du inom vård-och omsorg och har en formell undersköterskeutbildning?

Nu erbjuder vi dig att söka fördjupningskurser som anordnas under hösten 2019. 


Nu erbjuder vi dig att söka följande fördjupningskurser som anordnas under hösten 2019:

 

100 – poängskurser

 

• Vård och omsorg vid demenssjukdom

• Samhällsbaserad psykiatri

• Medicin 2

• Palliativ vård

• Hemsjukvård

• Specialpedagogik 2

 

Kurserna anordnas under förutsättning att det är tillräckligt med antal sökande i kurserna.

 

Ansök senast 2019-04-25 och därefter tar vi emot ansökningar om platser finns kvar i kurserna.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se