Reducerad öppethållande under sommaren

Utifrån att studievägledningen på Allévux är hårt belastad, har nedanstående beslut fattats.

Resterande dagar i juni ges studievägledning endast för sökande till kurser inför start i augusti.
Vill du ha en mer allmän vägledning är du välkommen att boka tid för det i augusti.

När det gäller frågor och hjälp med ansökan av studiemedel från CSN, hänvisas till CSN.

Veckorna 27 - 30, under dessa veckor kollas E-posten en gång per vecka:
vux.vagledning@allevux.se

Skoladministrationen är stängd under veckorna 28 - 31

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se