Till dig som studerar på sfi. Vi vill veta vad du tycker!

Jag heter Lena Hansson och är rektor på Allévux. Jag och alla medarbetare arbetar för dig och vi vill hjälpa dig att på bästa sätt lyckas med de mål du har för dina studier hos oss.

Därför skulle vi bli glada om du vill komma och träffa mig och samordnare Oxana Källebring en stund för att vi vill höra vad du tycker om oss, både det som är bra och det som du tycker behöver förbättras.

Vi ses i sal 5 på sfi i Hallsberg, tisdag 9/4 kl 11.00

Välkommen!

Jag heter Lena Hansson och är rektor på Allévux. Jag och alla medarbetare arbetar för dig och vi vill hjälpa dig att på bästa sätt lyckas med de mål du har för dina studier hos o

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se