Välkommen att söka VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGEN!

Intresserad av att arbeta med människor?

Nu har du chansen att utbilda dig till yrken inom vård-och omsorgsbranschen!

Välkommen att söka VÅRD- OCH OMSORGSUTBILDNINGEN!

Vi startar en ny fyraterminers utbildning vårterminen 2019

Sista ansökningsdag 2018-12-06

Dessutom har vi förlängt ansökningstiden till valideringen till 23/11

För mer information kontakta Studie och yrkesvägledarna

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se