Våra nya tider för studievägledning:

Hallsberg Östra Storgatan 1:

Vägledningstorg (drop in)
Tisdag 10:00-12:00 samt 13:00-16:00
Torsdag 10:00-12:00 samt 13:00-16:00

Övrig tid bokas via e-post vux.vagledning@allevux.se

Askersund Nya Sjöängen plan 2

Vägledningstorg (drop in)
Onsdag: 13:30 -15:30

Laxå Bibliotek

Vägledningstorg (drop in)
måndag 14:00-18:00

SFI Östra Storgatan 13, rum 9

För dig som vill läsa SFI eller studera på SFI skolan.

Vägledningstorg (drop in)
onsdag 10:00-12:00 samt 13:30-16:00

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se