Nyhetsarkiv

 • 2018-08-13
  Inställda lektioner

  Läs mer
 • 2018-08-09
  Våra nya tider för studievägledning:
  Läs mer
 • 2018-08-06
  OBS!
  Lokaler under startveckan.

  Läs mer
 • 2018-06-12
  Reducerad öppethållande under sommaren

  Läs mer
 • 2018-06-12
  Allévux Serviceassistentlärlingar
  Läs mer
 • 2018-05-24
  Behandling av personuppgifter
  För oss på Sydnärkes utbildningsförbund (Alléskolan/Allévux) är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett bra och riktigt sätt. Vi välkomnar därför Dataskyddslagen och GDPR (General Data Protection Regulation) – en EU-förordning som börjar gälla den 25 maj 2018.
  Läs mer
 • 2018-05-22
  Allévux erbjuder en lärlingsutbildning inom Mark och anläggning
  Läs mer
 • 2018-05-14
  Lärcentrum Laxå, ändrat öppethållande inför valet
  Läs mer
 • 2018-05-07
  En ny kurs

  Läs mer
 • 2018-05-04
  Elevenkätet våren 2018
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Södra Allén 14, 694 80 Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070 - 283 64 33
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se