Nyhetsarkiv

 • 2018-10-31
  En informationsfilm om lärlingsutbildningen
  Läs mer
 • 2018-10-25
  Reportage om Lärlingsprojektet
  Läs mer
 • 2018-10-18
  Ny lärlingsutbildning inom särskild utbildning för vuxna
  Läs mer
 • 2018-10-11
  Validering Vård och Omsorg
  Arbetar du inom äldreomsorgen alternativt inom funktionshinderområdet (LSS) och har inte den formella utbildningen som undersköterska/motsvarande?För mer information se länk häröppnas i nytt fönster
  Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se