Nyhetsarkiv

  • 2019-04-24
    För dig som är utbildad undersköterska/motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper finns följande 100 poängskurser att söka till hösten 2019: Ansök senast 2019-05-10länk till annan webbplats och sedan tas ansökningar emot löpande (Kurserna startar under förutsättning att det finns tillräckligt med sökande)
    Läs mer
  • 2019-04-05
    Välkommen att söka validering till undersköterska motsvarande. Vi tar löpande emot ansökningar från hela Örebro län.
    Läs mer

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se