Företagsekonomi 1

Välkommen till prövning i Företagsekonomi 1, 100 poäng!

Den här prövningen är till för dig som har kunskaper om och färdigheter i företagsekonomi motsvarande kursen Företagsekonomi 1, 100 poäng, och som önskar få ett betyg i kursen.

Länk: Prövning företagsekonomi 1PDF

 

Litteratur

Prövningens upplägg baserar sig bl.a. på följande litteratur:

  • Andersson m. fl., E 3000 Företagsekonomi 1, Faktabok, Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2016 (ISBN 978-91-47-11707-9) eller senare upplaga.
  • Andersson m.fl., E 3000 Företagsekonomi 1, Övningsbok Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2016 (ISBN 978-91-47-11708-6) eller senare upplaga.
  • Andersson m.fl., E 3000 Företagsekonomi 1, Kommentarer och lösningar, Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2016 (ISBN 978-91-47-11709-3) eller senare upplaga.

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se