Företagsekonomi 2

Välkommen till prövning i Företagsekonomi 2, 100 poäng!

Den här prövningen är till för dig som har kunskaper om och färdigheter i företagsekonomi motsvarande kursen Företagsekonomi 2, 100 poäng, och som önskar få ett betyg i kursen.

Länk: Prövning företagsekonomi 2PDF

 

Litteratur

Prövningens upplägg baserar sig bl.a. på följande litteratur:

  • E 2000 Classic, Företagsekonomi 2, Basbok, Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2012 (ISBN 978-91-47-10576-2).
  • E 2000 Classic, Företagsekonomi 2, Problembok med DVD, Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2012 (ISBN 978-91-47-10577-9).
  • E 2000 Classic, Företagsekonomi 2, Lösningsbok, Liber AB, Malmö. Upplaga 1:1 från 2012 (ISBN 978-91-47-10578-6).

Sidansvarig: Lena Hansson

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se