Äldres Hälsa och Livskvalitet 200 poäng

Lektioner:

Onsdag 9/1
8.30-15.00, obligatoriskt
Fredag 11/1
8.30-15.00
Onsdag 16/1
8.30-15.00
Tisdag 22/1
8.30-15.00, obligatoriskt
Onsdag 23/1
8.30-16.00, metod på KTC, obligatoriskt
Torsdag 24/1
8.30-15.00, obligatoriskt studiebesök i Örebro
Tisdag 29/1
10.30-15.00, gästföreläsning & handledarträff
Torsdag 31/1
8.30-15.00
APL Veckorna 6-10
Måndag
10.00-15.00, obligatoriskt

(obs! med reservation för ändringar)

Kursansvarig lärare:
Anna Johansson, 070-406 16 63, anna.johansson@allevux.se

Kurslitteratur:
Äldres hälsa och livskvalitet
Margareta Skog och Margareta Grafström
Sanoma utbildning AB
ISBN: 978-91-523-1521-7

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se