Studie- och yrkesvägledning - sommar 2020 och starten i augusti!

Fram till 3 augusti-20 är studie- och yrkesvägledning på Allévux helt stängt.

Mail till vux.vagledning@allevux.se under perioden fram till 3 augusti kommer inte hanteras!

Från 3 augusti är mailen åter öppen för studie- och yrkesvägledarfrågor

Vägledningstorg i Hallsberg, Askersund och Laxå är tills vidare Stängt och kommer inte hålla öppet vid kursstarten i augusti.

Följ uppdaterad information här på hemsidan!

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg
Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 0582-35466 eller 0582-35432
E-post: vux.vagledning@allevux.se

 

Sydnärkes Utbildningsförbund, Alléskolan, 694 80 Hallsberg
Besöksadress: Södra Allén 14, Hallsberg
Tel: 0582 - 68 52 16, Fax: 0582 - 68 54 66
E-post: alleskolan@alleskolan.eu

Sydnärkes Utbildningsförbund, Allévux, Box 20, 694 21 Hallsberg


Besöksadress: Östra Storgatan 1, Hallsberg
Tel: 070 - 813 69 77 eller 070-589 81 35
E-post: vux.vagledning@allevux.se